Πολιτική των Cookies

Η NK Autoparts A/S συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα του επισκέπτη στο site μας.

Αυτό το site ανήκει και λειτουργεί από

SBS Automotive A/S

Juelstrupparken 15
DK-9530 Støvring
tel. +45 9631 7600

Ένα cookie είναι ένα αρχείο δεδομένων που αποθηκεύεται απευθείας στον υπολογιστή ή σε μια συσκευή πληροφορικής (π.χ. smartphone ή tablet) που χρησιμοποιείται κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο. Από τεχνική άποψη, υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι cookies: cookies περιόδου λειτουργίας και επίμονα cookies.

Τα cookie περιόδου σύνδεσης είναι cookies που υπάρχουν μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης για όσο διάστημα ο επισκέπτης βρίσκεται στον ιστότοπο. Όταν ο επισκέπτης εγκαταλείψει τον ιστότοπο, το cookie διαγράφεται αυτόματα. Τα cookie περιόδου σύνδεσης χρησιμοποιούνται για την καταχώριση και την ανάγνωση των διαφορετικών επιλογών και των δεδομένων που εισήγαγε ο επισκέπτης στον ιστότοπο, όπως η εκλεγμένη γλώσσα ή οι πληροφορίες που έχουν εισαχθεί σε μια φόρμα παραγγελίας. Τα cookie περιόδου λειτουργίας που χρησιμοποιεί η NK Autoparts είναι απαραίτητα για τη διατήρηση μιας ιδανικής εμπειρίας χρήστη για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης μέχρι να διαγραφούν με μη αυτόματο τρόπο ή μέχρι την ημερομηνία λήξης (μερικές φορές μέχρι δύο χρόνια). Τα μόνιμα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή μιας χώρας, μιας τεχνικής πλατφόρμας, του λειτουργικού συστήματος ή της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται για την επίσκεψη στον ιστότοπο. Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των εμπειριών των χρηστών, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο συμβατότητας και συλλογή στατιστικών στοιχείων. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνιμα cookies κ.λπ. για τη συλλογή στατιστικών γνώσεων σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπο και για την ποσοστιαία κατανομή μεταξύ νέων επισκεπτών και επαναλαμβανόμενων επισκεπτών. Τα στατιστικά στοιχεία είναι ανώνυμα και δεν παρουσιάζουν προσωπικά δεδομένα, ταχυδρομικές διευθύνσεις ή διευθύνσεις IP.

Μπορούν τα cookies να διαγραφούν ή να αποφευχθούν;

Ένα cookie μπορεί πάντα να διαγραφεί. Αυτό γίνεται με τη διαγραφή του cookie στον υπολογιστή ή στη συσκευή πληροφορικής (π.χ. smartphone ή tablet) που χρησιμοποιείται κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο. Τα cookie μπορούν επίσης να αποφευχθούν, προχωρώντας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Η διαδικασία αλλαγής των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης εξαρτάται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης.

Λάβετε υπόψη ότι μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του ιστότοπου, επειδή ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου λειτουργούν μόνο αν μπορούν να καταχωρηθούν οι επιλογές του χρήστη και οι καταχωρήσεις δεδομένων.

Περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης διατίθενται στις σελίδες υποστήριξης: